Кога ще видим паметник на цар Самуил и в България

Инициатива на д-р Милен Врабевски е да се създаде място на национална памет, което да присъства адекватно в културния пейзаж на столицата - за съхраняване на българската културна идентичност, но и за утвърждаване на европейската перспектива на България. Паметникът ще бъде дарен на София по повод 1000-годишнината от века на Самуил. В конкурса, обявен от Фондация Българска Памет, са внесени 21 проектни предложения, от които журито избира за реализация проектът на скулптура Александър Хайтов.

http://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/videos/pametnik-na-car-samuil.html