28 млн. лв. за преодоляване на последиците от бедствия ще отпусне правителството на редовното си заседание в сряда.

Почти цялата сума са трансфери по бюджетите на общини за направени разходи по овладяването на бедствено положение, ремонти и възстановяване на инфраструктура.

С останалите пари се покриват разходи на министерствата. Част от тях са обезопасяване на язовири.

Средствата се осигуряват от резерва на бюджета за непредвидени и неотложни разходи.

В началото на април правителството отпусна 14 млн. лв. на общините да се спарвят с последиците от обилните снеговалежи и наводненията през последните месеци.