Държавата се отказа от национализацията на пенсионните фондове. Новият проект на финансовото министерство предвижда изборът къде да отива вноската за втора пенсия да не е еднократен.

Ако работещият избере 5-те процента от вноската за втора пенсия да отиват в държавното обществено осигуряване, парите от индивидуалната му партида ще се прехвърлят в т. нар. сребърен фонд. Но решението е обратимо и осигуреният може да с върне в частен фонд, като това се разрешава веднъж в годината.

Пари за пенсия, графика
(Photo: bTV)

Финансовото министерство даде заден и за автоматичното прехвърляне на вноската към НОИ. Партидата на младежите, които започват работа за пръв път, дори да не са избрали къде да отиват вноските им, ще се разпределя служебно само към частен фонд.

Пенсия, първа работа, графика