Държавата въвежда еднодневни трудови договори. Първият сектор, в който ще могат да се сключват, е земеделието. Работодателите ще плащат предварително осигуровките по тях.

Еднодневните договори първоначално ще се сключват в секторите „плодове”, „зеленчуци” и „розобер” - сектори, чиято крайна продукция стига до потребителите и чрез пазари. Те ще се сключват между земеделски производители и работници, наети спешно за няколко дни или седмици да свършат дадена работа. Практиката сега е тази работа да се върши на черно.

Новият вид договори ще важат за един ден. Работодателите ще ги вземат от Инспекцията по труда, след като представят бележка за предварително внесени осигуровки по тях. Осигуровки ще се дължат само за пенсия, трудова злополука и здраве.

„Трябва да назначим поне още двама-трима човека, които да полълват тези ваучери всеки ден”, опасява се обаче работодателят Венцислав Стоянов.

Като възнаграждение ще е записана минималната надница за деня. В секторите „плодове”, „зеленчуци” и „розобер” е изчислена на 18 лева. След удръжките, които работодателят предварително ще внася, се стопява на около 12 лв. Това ще е минимумът, който работникът ще получава в края на деня.

„Те се правят така, че да помагат на тези производители, които имат нужда кампанийно от много хора за кратък период", обясни социалният министър Ивайло Калфин.

Практиката сега е тези хора да се наемат на черно, за да не губят социалните си помощи и обезщетения за безработица. Еднодневните договори обаче ще запазят тези права. „Ще улесни тези хора, които взимат социални помощи, за тях новата система е по-добра”, смята сезонната работничка Венцислава.

Работата на новите договори ще се зачита само за осигурителен стаж, не и за трудов. Работодателите ще имат ограничение колко такива договори могат да сключат с един и същ човек през годината.

Очаква се през май кабинетът да одобри предложенията, след което те ще влязат за гласуване и в пленарната зала.