60 ученици от Югозападна България, Сърбия и Македония участват по покана на Фондация Българска Памет в семинар за европейска интеграция под надслов „Идентичност на младите в Европа“. Проектът се изпълнява в рамките на европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ в партньорство с „Сдружениа за македоно-българско приятелство“ – Битоля, Македония и Сдружение „ГЛАС“ – Босилеград, Сърбия.
Проектът цели изграждане на граждански компетентности и активно включване на най-младите в процеса на европейската интеграция, чрез транснационално сътрудничество и мобилност на младежи от държаваите-членки на ЕС и от страни кандидатки за членство в съюза. Според д-р Милен Врабевски, председател на фондацията, и лауреат на „Гражданската награда“ на Европейския парламент заради благотворителните му инициативи за утвърждаване на европейската културна идентичност: „Целта на проекти като този е най-вече обмяна на идеи и добри практики между младежите и изграждането на мрежи от международни контакти, за иницииране на про-европейски проекти по места и за изграждането на европейска идентичност, основана на базисни ценности като солидарност, демокрация, толерантност, отговорност, справедливост и свобода, залегнали в основата на европейския проект.“
Кристина Атов от Босилеград, Миряна Василева от Битоля и Хабибе Сунай от Якоруда, участници в проекта, гостуваха в студиото на bTV Radio: