От 2011-та година отбелязваме 13 февруари като Световен ден на радиото.

Първоначалната идея за учредяването на Световен ден на радиото е на Испанската радиоакадемия, като тя е предложена на вниманието на ЮНЕСКО.

Датата е определена, защото на 13-ти февруари е рожденият ден на радиото на Организацията на обединените нации, което е стартирало през 1946-а година.

Световния ден на радиото има за цел да се повиши информираността за значението на радиото, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.