Вече дванадесета година в страната функционират програмите, финансирани от Глобалния фонд – „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на националната програма по туберкулоза. За този период в страната са постъпили над 41милиона евро за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза.

Само през 2011 г. са получени средства на обща стойност над 8 милиона евро, от които около 5 милиона за дейности по програма СПИН и около 3 милиона по програмата по туберкулоза.

Как се използват средствата и спомагат ли за позитивна тенденция в страната?

В предаването “За София“ във вторник гостува Анина Чилева – консултант по програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.