След четири месеца прекъсване движението на Трамвай номер 7, който се движи по бул. България в столицата, отново е възстановено.

След основния ремонт се намалява шумът за околните сгради. Реконструирани са и спирките, на които вече има съвременни електронни информационни табла.

Трамвайният път е един от най-натоварените. Това е първият ремонт на трасето, 31 години след изграждането му. За всеки просрочен ден фирмата изпълнител изплащаше на Столична община по 42 000 лева.

Ремонтът на стойност 6,9 млн. лв. започна на 5 март По линия номер 7 ще се движат 20 нови безшумни трамваи, доставени по ОП "Околна среда".