През следващия програмен период 2014 – 2020 г. България ще разполага с 400 милиона евро повече европейски средства – общо 7.1 милиарда евро, което е таванът на възможностите й да усвои, съобщи пред bTV Radio еврокомисарят по регионално развитие Йоханес Хан. Стремежът през следващите седем години ще бъде постигане на икономическо развитие и достигане на еврофондовете до всички региони съобразно потенциала и нуждите им. „Очаквам – и това е абсолютно задължително, за да не изгубите пари, да подобрите капацитета за усвояване”, заяви еврокомисар Йоханес Хан. Той отбеляза напредъка, постигнат от правителството на ГЕРБ в усвояването на еврофондовете на национално ниво, като посочи, че подобно развитие трябва да постигнат и местните власти. В коментар по повод обявената смяна на ръководители на оперативни програми еврокомисар Йоханес Хан заяви, че страната трябва да цени като капитал подготвените от Европейски съюз управленски кадри, справящи се добре със задачите си. За създаването на новото министерство на инвестиционното проектиране той коментира: „Смятам, че правителството напълно осъзнава, че по отношение на структурните фондове не трябва да има усложнение на процедурите, а трябва да се наблегне върху усвояването”. С еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хан в Брюксел разговаряха Светослав Николов от bTV Radio и Огнян Георгиев от в. „Капитал” по време на инициативата „Отворени дни” на Комитета на регионите, Европейската комисия и Европейския парламент. Интервюто можете да чуете в прикачения файл и да прочетете по-долу.

Какво предстои да се случи с еврофинансирането през новия програмен период от 2014-та до 2020-та година и какво предстои за България?

Променихме, развихме политиката си. Мотото на „Отворени дни” тази година е „Полет към 2020-та”, което означава, че започваме нова финансова перспектива. Завършваме изготвянето на правилата и на бюджета. Те трябва да бъдат приети през октомври, така че на национално и на местно ниво във всички страни от Европейския съюз да има яснота за парите, с които ще разполагат в периода от 2014-та до 2020-та година. Конкретно за България говорим за нарастване на средствата. В българската преса имаше твърдения за намаляване на финансирането. Но ако сравним цифрите, ще видим, че през сегашния период имахте 6 милиарда и 700 милиона евро, а през следващия период ще разполагате със 7 милиарда и 100 милиона евро. Твърденията, че ще има намаление на средствата, се основават на изваждането от сумата на парите по финансовия инструмент „Свързана Европа”. Имате обаче всички възможности да използвате тези средства. Фондовете за България са увеличени до пълния капацитет, който имате да ги усвоите, да ги използвате. Това е подходът към всички страни. Важно е да подчертая, че в рамките на цяла Европа, включително и в България, трябва да инвестираме в инфраструктура, но приоритет трябва да бъде насърчаването на икономиката. Именно чрез икономическо развитие можем да създадем нови работни места и да запазим сега съществуващите. Затова в общоевропейски план искаме да удвоим средствата за подкрепа на малки и средни предприятия от 70 милиарда евро сега на 140 милиарда евро през новия програмен период. Това означава силна симетрична концентрация, по която преговорите с България продължават. Постигаме все по-голям напредък. За да деблокираме парите в различните области, ключово е наличието на стратегии, както в сферата на транспорта, така и в подкрепата на малките и средни предприятия. След това трябва да определим измерими цели, които трябва да бъдат постигнати в края на периода, съгласно амбициите на програмата „Европа 2020-та”.

На какъв етап са разговорите с България по отношение на подкрепата за малките и средни предприятия?

С България, както и с всички страни, имаме две нива на програмиране. Първото е партньорското споразумение. Прилагаме го за първи път. Партньорското споразумение включва петте различни фонда – не само структурните, но и рибарството и световното развитие. Идеята е да можем да идентифицираме различните области, които ще финансираме, така че да избегнем прекомерното или недостатъчното отделяне на средства. В сегашния период, например, имаше три зони, които не подлежаха на финансиране. Що се отнася до партньорското споразумение, прегово...