Уникална инвестиционна симулация ще се проведе за четвърта поредна година на 10 май от 10:00 в Аулата на Софийски университет – студентите ще бъдат поставени в условията на симулативна фондова борса.

Levcheto“ провокира предприемаческото мислене у младите хора и дава възможност на студенти с различен профил и ниво на подготовка да се докоснат до света на инвестициите. Дава им знания за основните процеси и термини присъщи на фондовата борса. Водещи компании на българския пазар представят своята работа и предават своя опит в инвестициите. Изгражда се реална комуникация между студент и работодател. Разиграва се симулация, в която близо до реалните пазарни условия, участниците имат шанса да търгуват с акции, облигации и валута. В деня на събитието получават 10 000 AIESEC лева равностойни на 1 български лев и в края на деня участниците ще си тръгнат с левовата равностойност на това което са успели да спечелят или загубят по-рано.

За участниците, класирали се на първите три места в симулацията е осигурен общ награден фонд в размер от 1000 лв. Десетте процента от участниците, показали най-добри резултати в симулацията ще бъдат поканени на неформален коктейл след събитието, на който ще имат възможността да разговарят свободно с партньори на събитието.

Събитието ще бъде открито от Ралица Агайн - заместник председател на Комисия за финансов надзор.

Събитието се организира от АIESEC - най-голямата международна студентска организация, която се фокусира върху изграждане позитивни лидери за обществото, като създава бизнес проекти, професионални и социални стажантски програми в 127 държави.