Насърчаване на иновациите в културната индустрия, развитие на туризма и предприемачеството, работа с малцинствени групи, общи действия за градската среда, развитие на екологичната инфраструктура, съхраняване и представяне на фолклора. 27 проекта ще бъдат финансирани тази година с 460 хиляди лева по програмата „Европа“ на Столичната община. Повече разказва председателят на програмния съвет Ирина Йорданова в интервю на Светослав Николов, което можете да чуете в приложения файл.