Инспектор N-JOY и Агент Z-Rock в отбор със слушателите и всички участници в кампанията „Не си сам на пътя“, ще продължат да следят за нередности в трафика на градовете, след като първият етап на мащабната инициатива приключи с над 4 000 сигнала. В резултат на кампанията на N-JOY, Z-Rock и ДЗИ по редица нередности в столицата са предприети мерки.

Голямата активност недвусмислено показа, че нарушенията на правилата за движение са се превърнали в ежедневие за всички. Това е причината инициативата „Не си сам на пътя“ не само да продължи, а и да се разрасне и да постигне още повече положителни промени в трафика на градовете. В следващия етап на кампанията организаторите ще поканят всички общини в страната да застанат зад идеята и да планират конкретни действия за подобряване на движението.

Всяка сутрин Инспектор N-JOY и Агент Z-Rock провокират слушателите да изпращат снимки и видеа, ако станат свидетели на нарушения. По сигналите за неправилни знаци, маркировка и други нередности, Инспектора и Агента в партньорство със Столична община и Транспортна инфраструктура, действат за подобряване на трафика на столицата. В следващия етап от кампанията предстоят поправки по сигнали в още градове в страната. 

Всички резултати от инициативата „Не си сам на пътя“ ще бъдат отразявани в специални секции на двете онлайн платформи inspector.njoy.bg и agent.zrock.bg, а Инспектор N-JOY и Агент Z-Rock се обединиха около идеята, че най-голямата промяна ще бъде в резултат на по-отговорното поведение на пътя на всички участници в движението.

Повече информация ще откриете на www.njoy.bg и www.zrock.bg.