Тази есен емблематичната радиоигра „Инспектор N-JOY и Агент Z-Rock” ще докаже, че „Не си сам на пътя“ като в резултат на инициативата на радио N-JOY, Z-Rock и ДЗИ ще бъдат отстранени редица нередности на пътя.

В партньорство със Столична община и Транспортна инфраструктура, Инспектор N-JOY и Агент Z-Rock ще влезнат в действие, за да подобрят трафика на столицата. Всяка седмица в периода на инициативата до 6 декември 2014 г. ще бъдат предприемани действия по сигнали за нередности, подадени на специалните микросайтове inspector.njoy.bg и agent.zrock.bg.

Едва седмица след старта на играта, участниците са регистрирали над 500 нарушения, на които са станали свидетели. Неправилно паркиране, нерегламентирани завои и изпреварвания, липса на знак или неправилна маркировка на пътя, са част от сигналите, регистрирани в кампанията.

Седмият сезон на мащабната кампания „Инспектор N-JOY и Агент Z-Rock” насочва вниманието на аудиторията към нередностите, неспазването на правилата за движение с цел по-отговорното поведение на пътя на всички участници и намаляване на опасните ситуации в трафика на градовете.

Следете всички новини, снимки и повече информация за инициативата на www.njoy.bg и www.zrock.bg.