Италианският културен институт в София има дългогодишна традиция  в провеждането на курсове по италиански език. Обучението в тях е гарантирано от високото ниво на професионално преподаване, от постоянното усъвършенстване на преподавателите,  от използването на най-модерните дидактични методи, от  постоянната връзка преподавател – курсист – администрация,  както и от възможността за организирането на курсове  ad hoc. Освен заниманията по езика курсистите имат възможност да участват в богатия спектър от културни прояви, които са неразделна част от  дейността на Института.