Изборният борд към служебния премиер не вярва на данните за броя на избирателите. Бордът разкри, че списъците на МВР, Националната статистика и ГРАО се разминават, независимо че на 28 август от ЦИК съобщиха, че предварителните избирателни списъци за 5 октомри съдържат близо 7 милиона избиратели.

„Разликата между НСИ и ГРАО е плюс 900 000 души. Как да очакваме гражданите да имат базово доверие, че държавата се грижи да организира честни и справедливи избори?”, попита проф. Михаил Мирчев.

Оказа се, че в ГРАО знаят причината за разликата. „Преброяването не обхваща всички, докато в избирателните списъци са всички българи, не само у нас”, обясни Иван Гетов от ГРАО.

За да предотврати съмнението за мъртви души, както и двойното гласуване, Изборният борд се обедини около идеята за промяна на критериите за избирателните списъци. Това означава да се въведе със закон т.нар. активна регистрация.

„Избирателят ползва начален списък, който е създаден по настоящия му адрес, и евентуално може да заяви някаква корекция, което на практика означава активна регистрация”, обясни експертът доц. Димитър Димитров.

Бордът ще предложи тези законодателни промени на 43-то Народно събрание. До конституирането му обаче може да се уточни дали броят на личните документи, валидни към момента е 5 500 000, защото по мнението на специалистите, ако това число е вярно, то това са реалните избиратели.