Кабинетът ще разгледа днес на редовното си заседание предложение за допълнителни трансфери по бюджета на МРРБ в размер на почти 15 млн. лв. , съобщиха от пресцентъра на МС.

Със средствата ще се подпомогне санирането по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., като държавата ще поеме за своя сметка финансовото съучастие на сдруженията на собствениците в многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в проекта.

По този начин те ще са в равнопоставено положение с кандидатстващите по стартиралата този месец Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, предоставяща 100 на сто безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, казват от МС.