Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието - 182 175 лв. Те са за изплащане на обезщетения през второто тримесечие на 2015 г. по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела.

Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие, напомниха от министерския съвет.

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.