Наредба с правила за безопасност на ски пистите и в ски зоните - това ще приеме днес правителството на редовното си заседание. Документът е първи по рода си.

В него е регламентиран начинът, по който ски пистите ще се квалифицират съобразно степента на тяхната сложност, характера и профила на терена във възходящ ред чрез използването на зелени, сини, червени и черни знаци.

В дневния ред на кабинета е и проектът на нов Закон за енергийната ефективност.

В текстовете се съдържа задължение да се подобрят енергийните характеристики на поне 3% от разгънатата застроена площ на всички отоплявани сгради държавна собственост.