Правителството прие новите правила за прехвърляне на парите за втора пенсия от частните фондове към НОИ и обратно. Вчера съветът за тристранно сътрудничество одобри проектонаредбата.

Прехвърлянето на вноската за втора пенсия от частен фонд в НОИ ще става със заявление в данъчното.

В случай че работещият отново иска да върне осигуровките си в частен фонд, трябва да подаде ново заявление във фонда.

ази наредба засяга родените след 31 декември 1959 г. Прехвърлянето между частни и обществени фондове може да става до 5 години преди пенсионирането.

Хората, които работят тежък труд, ще могат да прехвърлят със заявление вноските си от професионалните пенсионни фондове от догодина. Но те няма да имат право да сменят решението си.