Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 млн. лв. по бюджета на земеделското министерство за закупуване на противоградови ракети.

Големите градове са незащитени от системата за борба с градушките, а едва 1/3 от обработваемата земеделска площ у нас е покрита от полигоните, които се борят с ледения дъжд.

С допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 3 000 000 лв. ще се продължи заетостта на наетите безработни в дейности по осигуряването на опазването на обществения ред по Национална програма "Сигурност".

Чрез бюджета на Министерството на образованието и науката се отпускат 4 млн. лева за изграждане на многофункционален компютърен комплекс, разположен в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Комплексът ще обслужва всички институти на Академията и основните университети в България и ще предоставя услуги на малки и средни предприятия, ИТ компании и софтуерни фирми.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. в размер на 7 365 000 лв. Така се осигуряват средства за неотложни разходи, свързани с повишаване на бюджетните приходи и за намаляване административната тежест за бизнеса. Ще се обезпечат и дейности за развитие и поддръжка на информационните системи и информационните инфраструктури на МФ.

Министерският съвет одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. в размер на 2 млн. лева. Средствата са за покриване на неотложни текущи разходи - обезпечаване на дейността на НРС и изплащане на дължими обезщетения при освобождаване от военна служба.