Всеки ден КАТ отнема книжки за неплатени глоби. Откакто е въведен този начин за увеличаване на събираемостта на глобите от фишове и актове, все повече шофьори доброволно си плащат задълженията в КАТ.

Събираемостта на глоби за нарушения на пътя все още е ниска. Половината от шофьорите отказват за платят актове и фишове. Затова освен процедурата с НАП и принудителното събиране, Пътна полиция е взела мерки – акции на пътя. Ако се установи, че шофьорът има неплатени глоби, му се взема книжката. Всеки ден поне по един водач остава без книжка и то само в столицата.

Намираме Иво пред гишето за връщане на шофьорски книжки. Прави справка и събира пари за глоби. Натрупал е дълг от 2 хиляди лева, казва, че е разтъкавал плащането на задълженията си, защото преди е можело, за разлика от сега.

Всеки ден поне по един столичанин остава без книжка, защото не си е платил глобите. Катаджийте хващат в движение неплатилите глобите си.

 

„Книжката се отнема на място. След като водачът дойде в Пътна полиция и заплати глобите, същата се връща”, обясни Тихомир Неделчев от КАТ- СДВР.

Ако шофьорите не платят доброволно глобите до месец, те се прехвърлят към НАП за принудително събиране. От началото на годината там са прехвърлени над 13 хиляди неплатени фиша и около 2 хиляди акта.

„Много често започваме с телефонно обаждане, писмена покана, изпълнително дело и в крайните фази – запор на заплата, движими вещи, а най-крайните фази, рядко - продажба на имущество”, коментира и Росен Бъчваров от НАП

Миналата година приходната агенция е събрала над 128 милиона лева задължение към МВР и към съдебната система. Голяма част от тях са неплатени глоби към КАТ.

Иначе казано няма как глобите към КАТ да отпаднат по давност, нещо което беше възможно преди време.