Парламентарната комисия за обсъждане на промените в Конституцията отхвърли на първо четене законопроекта за изменения в основния закон на държавата, внесен в края на месец май от 132-ма депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и Български демократичен център.

„За” предложените промени в конституцията гласуваха 5 от членовете на комисията, 6 бяха против, а 1 се въздържа. Така комисията по същество предлага на Народното събрание да не приеме законопроекта. Все пак решаващото гласуване ще бъде в пленарна зала, като за да се стигне до ново разглеждане са необходими поне 160 гласа.

Поправките бяха подкрепени от присъстващите на заседанието депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и един от БДЦ. Против гласуваха депутатите на БСП, ДПС, АБВ и „Атака”, а още един от представителите на БДЦ се въздържа.

Промените предвиждат разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии - съдийска и прокурорска, като общите решения ще се вземат от пленум. Предвижда се мандатът на ВСС да бъде намален от пет на четири години.

 

С поправки се отменя чл. 131 от конституция, който гласи, че решенията на Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи и други, се приемат с тайно гласуване.

Предвидена е възможност Народното събрание да може да изслушва и приема освен доклада за дейността на Инспектората към ВСС, но и други доклади на главния прокурор за прилагането на закона, осъществяването на наказателната политика и резултатите от противодействието на престъпността.

Измененията предвиждат и разширяване на органите, които могат да сезират Конституционния съд. Предвижда се той да може да бъде сезиран от всеки съд, който разглежда гражданско, наказателно или административно дело, когато съответния съд установи несъответствие на приложимия закон с конституцията. В такива случаи съдът ще може да спира производството по делото и да внася въпроса в Конституционния съд. Предвижда се и още един субект, който да може да внася конституционна жалба - Висшия адвокатски съвет.