Комисията за защита на конкуренцията санкционира „Топлофикация” за злоупотреба с господстващо положение, съобщава комисията. Нарушението засяга пазарът на дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сгради етажна собственост.

Според КЗК са нарушени интересите на потребителите, конкуренцията и влизането на нов играч на пазара на дялово разпределение е възпрепятствано. Наложената санкция в имуществена, в размер на 338 094 лв.

Искането е подадено от „ПМУ Инженеринг”, които са уведомили, че в продължение на три месеца (декември 2011 г. до март 2012 г.) топлопреносната компания бави умишлено сключването на договор с тях.

Междувременно Топлофикация се опитва да привлече клиентите на своя конкурент и да се сдобие с права за работа със съответния модел уреди. В писма до потребителите, в които предлага услугите си, „Топлофикация ” не ги информира, че е необходимо да сменят уредите си „Минол Местехник“, които единствено “ПМУ Инженеринг” ООД може да отчита, с нови - „Сименс“ или „Сенсус“, в случай на избора му за топлинен счетоводител.

Санкцията се оформя на основата на приходите на дружеството от дялово разпределение на топлинна енергия за 2011 г., като тежест има продължителността на нарушението и фактът, че нарушителят спира незаконните практики веднага след намесата на КЗК.