Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) атакува цените, които „Топлофикация София” определя за услугата дялово разпределение на топлина.

Според КЗК столичното парно налага на топлинните счетоводители необосновани цени за отчет на топломерите. Те са еднакви за всички, а според комисията това води до премахване на ценовата конкуренция, до по-ниско качество на услугата и лишава потребителите от възможността да изберат доставчик , който би им предложил по-благоприятна цена.

С тези мотиви КЗК предяви твърдение за извършено нарушение на „Топлофикация София”, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради - етажна собственост в София и да засегне интересите на потребителите.

В хода на производството КЗК е извършила проверка в офисите на „Топлофикация София”, „Иста България” и „Техем Сървисис”. Заключението е, че
едностранното определяне на еднакви цени за всички фирми за дялово разпределение от „Топлофикация София” води до премахване на ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите.

Това води до по-ниско качество на услугата и лишава клиентите от възможността да изберат онзи доставчик на услугата, който би им предложил по-благоприятна цена. Според Комисията еднаквите цени, които столичното парно налага на счетоводителите, ги поставя в неравностойно положение по отношение на техните разходи и начисляването на различна норма на възвращаемост.

Становището на КЗК не води до отмяна на цените за услугата дялово разпределение на топлина.