Международно висше бизнес училище обявява прием за кандидат-студенти в бакалавърски програми по специалностите „Бизнесадминистрация“, „Международен бизнес“, „Туризъм“, „Счетоводствто и контрол“ и „Маркетинг и комуникации“.

Международно висше бизнес училище предлага възможност за дистанционно обучение както в бакалавърските, така и в магистърските си програми. По този начин студентите ще могат гъвкаво да планират времето и задачите си.

Чрез специално разработената интегрирана интернет система за цялостно осигуряване на учебния процес, Международно висше бизнес училище създава отлични възможности за комуникация между всички участници в него – студенти, преподаватели и администрация.

Повече подробности за сроковете и условията за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Международно висше бизнес училище: www.ibsedu.bg.