Влиза в сила така нареченият стандарт за дейността на библиотеките, който задължава всяка година за тях да се купуват стотици нови книги, техника, да се ремонтира базата и да се модернизират цялостно.

Ново социологическо проучване показва, че за първи път от идването на демокрацията насам дори има увеличение на хората, които ходят на библиотека – от 16% през 2009 г. на 22% през 2014 г. В Националната библиотека също отчитат ръст – двойно повече хора влизат в сравнение с преди 5 години.

Димитър Дечев е 11-ят записан читател в новооткритата библиотека в Студентски град. Тя е филиал на Столичната, но реално спира една негативна тенденция, след като от години у нас не са откривани нови библиотеки.

Засега библиотеката разполага с близо 3000 книги, но скоро трябва да се удвоят. Амбицията е тя да се развие в нещо повече от читалня.

„Да идват тук не само да си взимат книжки, но и да участват в различни годишнини, да има срещи с писатели, учени”, пожелава си Здравка Шейретова, завеждащ Столична библиотека - филиал Студентски град.

Така се развиват и библиотеките като цяло – те вече не са само за взимане на книги, но и за намиране на всякаква информация, обучения, курсове, заявки.

Така нареченият Стандарт за библиотеките задължава държавата и общините всяка година да отделят стотици хиляди левове за нови книги, компютри и дори обзавеждане.

„Колкото повече информация може да предостави една библиотека, толкова тя ще бъде по-търсена и повече хора ще влизат в нея”, коментира Венцислав Велев от Министерство на културата.

И въпреки че българите, които посещават библиотеки у нас, малко са се увеличили, все още сме много далеч от Западна Европа например, където над 60-70% от хората ги посещават.

Дали заради интереса към библиотеките, но се наблюдава лек спад при купуването на книги – през 2009 г. 42% от хората са си купили поне една книга за годината, докато през 2014 г. те са намалели до 37 на сто.