Как да бъде спряно незаконното изсичане на гори - това ще бъде един от основните въпроси на кръглата маса, която организира Министерството на земеделието за законови промени в сектора.

По време на срещата ще се представят конкретните изменения в Закона за горите, които идват като предложения от министерството за опазването и стопанистването на българската гора.

Предвижат се още и промени в това кой да контролира горските територии, както и как държавата и общините да разрешават сеч и да контролират ползването на дървесина след това.