Министрите ще обсъждат промени в Закона за военната полиция на редовно заседание на кабинета. Правителството ще разгледа и промени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, както и критериите за представителност на организациите за хора с увреждания.

Промените предвиждат в заседанията на Националния съвет да могат да участват като наблюдатели представители на различни институции, работещи в областта на хората с увреждания. Сред тях - омбудсманът, председателят на Комисията за защита от дискриминация, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията по заетостта и други.