Младежи ще издирват свои връстници, които са безработни и ще ги информират за свободни работни места. Това предвижда Националният план за действие по заетостта, който ще бъде представен днес.

За целта ще бъдат разкрити към общините места за 100 млади хора на възраст до 29 години. Те ще мотивират връстниците си да се регистрират като безработни, ще им представят възможности за работа и дори ще им помагат в търсенето на най-подходящата за тях. 
Екипите ще бъдат финансирани по европейска програма за младежка заетост.

България е на едно от първите места по дял на безработни млади хора.  През мината година безработицата е 11,2 на сто. За декември тя намалява за първи път от 23 години.