Автопарк от 600 нови линейки, ремонт на филиалите, центровете за Спешна помощ и спешните отделения на болниците обеща министърът на здравеопазването Петър Москов като част от реформата в здравеопазването.

Той посочи и начин за справяне с кадровата криза в сектора: "До някаква степен това става с национални усилия, през бюджета за тази година осигурихме нужното финансиране за хората, работещи в Спешната помощ, и това дава нужния ефект. Вече има новопостъпили лекари във филиалите на Спешна помощ, като само в софийската Спешна помощ има 10 нови лекари. Възможността за развитие на тези хора пък ще става чрез Наредбата за специализация".

Крайната цел в края на програмата през 2020 г. е 7 милиона души да имат възможност за адекватна диагностика в рамките на 30 минути. Сега броят на хората с тази „привилегия” е не повече от 3 милиона.