Над 700 кг живак се отделят годишно в атмосферата в резултат от битовото отопление, ТЕЦ и горивните процеси в индустрията, включително производството на електроенергия. Това е установило проучване на "Грийнпийс"-България, публикувано в новия доклад на организацията "Заровените тайни на въглищата" (вижте пълния текст на доклада в PDF формат).

Само за периода 2010-2013 г. в България са отделени над 3,3 тона живак, като около 1/3 от количеството е от ТЕЦ и битовото горене, сочат още разпространените данни.

Въглищните централи са един от основните източници на живак в природата.

Натрупването на живак в околната среда застрашава както здравето на хората, така и природата. Въпреки сериозността на проблема, той остава скрит за обществото, твърдят от организацията.

Анализът на "Грийнпийс"-България показва, че процентно делът на трите основни източника - битово отопление, ТЕЦ и горивни процеси в индустрията, се увеличава, макар през последните години общото количество на емисии живак, отделяни в атмосферния въздух в България, да намалява.

Това е обезпокоителна тенденция, като се имат предвид сериозните здравни щети, които живакът причинява. Бебетата, децата и жените в детеродна възраст са най-уязвими от въздействието на живака. Сред основните системи, които се засягат от токсичното действие на метала, са нервна, имунна, репродуктивна и дихателна, а от органите - мозък, сърце, бъбреци, щитовидна жлеза.

В доклада "Грийнпийс"-България обръща внимание и на щетите, които въглищният сектор нанася върху почвите у нас. В резултат от добива на въглища в България през последните десетилетия са засегнати и нарушени около 30 000 хектара площи, което се равнява на 0,03 на сто от общата територия на страната.

Процесите на рекултивация и възстановяване на терените протичат бавно и резултатите са незадоволителни. Съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 3 към 1, което води до нарастване на нуждата от отчуждаване на земи от селскостопански, горски и населени места фондове, като се нарушава и балансът между земите в различните фондове.