Kационалният осигурителен институт ще изплаща по-бързо болничните. След лекарите и работодателите ще започнат да подават информацията към Института по електронен път.

От началото на тази година лекарите подават данните от болничния по електронен път директно в НОИ. Но информацията, която работодателите представят все още е в хартиен вариант и се носи на гише. Което, в крайна сметка, бави изплащането на парите.

Графики
(Photo: bTV)

От догодина това се променя. И работодателите ще представят информацията по електронен път. За целта трябва да се регистрират като потребители на електронните услуги на НОИ. Регистрацията започва през декември.

 
 
Новите правила позволяват, ако работодателят има да подава до 2 документа, то да ги подава на хартия или на електронен носител, ако са повече от два - на електронен носител или по електронен път, а ако са повече от 10 документа - задължително по електронен път.
 
Графики
Преходен период няма да има. Промените влизат в сила от януари.
(Photo: bTV)

Преходен период няма да има. Промените влизат в сила от януари.