Семейства в риск ще получават специализирана помощ и консултации в нов комплекс за социално-здравни услуги, беше открит в София. Целта е превенция за изоставянето на деца.

Директорът на Фондация „За нашите деца” Елка Налбантова обясни пред bTV, че обектът ще обслужва 700 деца и семейства годишно. Родителите ще могат да разчитат на информация, както и на посещения на място.

Към центъра има педиатри, акушерки и специалисти по ранно детско развитие.

В рамките на следващите месеци ще бъдат открити 8 центъра – в Габрово, Монтана, Русе, Пловдив, Перник и др.

От Столична община до края на годината 4 домове за деца до 18 години ще бъдат закрити и децата ще бъдат преместени в центрове от семеен тип.