Нова организация ще защитава правата на потребителите у нас. Национална асоциация „Защита на потребителите” ще представи целите и задачите си днес.

Като основна цел за учредяване от асоциацията посочват стремежа за постигане на лоялен и справедлив пазар и присъствие на браншовите и потребителските организации в процеса по контрол и налагане на добри практики в България.

Новата организация ще представи данни как нелоялните практики и заблуждаващата реклама изкривяват потребителското поведение и пазара.

Освен това Асоциация „Защита на потребителите” ще изработи система за доброволна сертификация на лояните търговци - изготвяне на общодостъпен регистър съвместно с браншовите организации.