Държавата обещава нови книги за обществените библиотеки. Това се отнася за читателите на близо 3 хиляди библиотеки.

В семейството на Надежда Коцова от Мрамор четенето е на почит. Откакто се пенсионирала обаче жената не може да си позволи да обновява домашната си библиотека. Това я прави най-редовният читател на обществената.

Благодарение на дарения и на наемите, които читалището взима, библиотеката купува нови книги. Новите книгите в библиотеката се разграбват като топъл хляб.

Съществуващият фонд обаче също трябва да се обновява. Пет поредни години не е бракувана нито една книга.

Парите ще бъдат разпределяни според жителите - на 1000 души се полагат 100 нови книги, а през следващите три години ще нараснат до 150. Международната асоциация на библиотечните асоциации препоръчва да се осигуряват поне 250. До края на годината ще бъдат необходими 8 милиона лева.

Министерството на културата съобщи, че парите все още не са осигурени, но се правят разчети. Ако стандартът бъде изпълнен, до края на годината в Мрамор ще получат 300 нови книги.