Здравната каса готви нови правила, по които ще плаща на медиците в доболнчината и в болничната помощ.

Надзорният съвет на здравната каса продължава да обсъжда новите правила за финансиране на болниците, но все още не се е обединил около крайния вариант.

От Касата предлагат бюджетите на лечебните заведения за три месеца да са на база 90% от изразходваното за същия период миналата година плюс 5% за спешни случаи.

Как реагират болниците?

Преди дни 43 годишен мъж търси помощ в болницата Св. Екатерина заради болно сърце.

В деня, в който влиза в списъка на чакащите за трансплантации, възниква донорска ситуация и пациентът се оказва най-подходящ.

В момента пациентът е в етап на адаптация на органите му към новото сърце.

Миналата година в болницата са извършени 4 такива трансплантации, но в листата за чакащи са много повече.

„Добре е да има донори, но да не забравяме, че една част от пациентите в листата на чакащите не могат да дочакат”, обясняват от болницата.

У нас 66% от смъртността се дължи на сърдечно-съдовите заболявания.

Така или болницата трябва да направи преразход, или пациентите трябва да чакат.

Според новите правила, здравната каса няма да плаща на лечебните заведения, ако те надвишат месечния си бюджет.

Днешните решения на здравната каса съвпадат с оценката на здравните системи в Европа. Според индекса на европейския здравен потребител страната ни заема 30 място от 36 държави.

Въпреки положителните оценки за по-добро лечение и по-висока преживяемост при сърдечносъдовите заболявания, препоръките са именно за по-добър достъп на пациентите до здравна помощ и мерки срещу детската смъртност.  

Отличниците в здравна класация са Холандия, Швейцария, Норвегия, Финландия и Дания.

След нас са държавите от Западните Балкани, Полша и Румъния.