Облекчения за живеещите в Синята и Зелената зона за платено паркиране в София, безплатен кратковременен престой до 10 минути и повече ред в паркирането в града като цяло – с тези цели Столичният общински съвет ще обсъди тази седмица наредба за паркирането на територията на Столичната община. „Някои мерките са чисто юридическо съобразяване със съдебни решения от последните месеци“, посочи пред bTV Radio Зафир Зарков – член на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет. Стикер за паркиране в Синята и Зелената зона ще се полага и по настоящ адрес, като всеки член на домакинството ще има право на един. В момента винетки могат да се закупуват само по постоянен адрес, като първият стикер бе на цена от 150 и от 100 лева, съответно за Синя и за Зелена зона, а за втория автомобил се плаща в троен размер.

Столичните общински съветници ще гласуват възможност за 10-минутен безплатен престой в зоните за платено паркиране, като талони ще се получават от контрольорите, както и от пунктовете за продажба на карти за пътуване с граския транспорт. Ще бъде прецизирано кой ще извършва техническото обслужване – дали ново общинско предприятия или по реда на Закона за обществените поръчки, с възможностите, въведени в него през миналото лято – от дружество, което е изцяло общинска собственост.

„Парите, които в момента Центърът за градска мобилност събира от използващите Синята и Зелената зона, са изцяло за финансиране на дейността на Центъра за градска мобилност, най-вече за дофинансиране на обществения транспорт“, допълни Зафир Зарков пред bTV Radio. Той посочи, че преминаването към Зелена зона на паркинга около Националния стадион „Васил Левски“ не цели събирането на допълнителни приходи, а въвеждането на ред. Това е и причината да се мисли за поетапното изграждане на Жълта зона, в която няма да се събира такса, но чрез нея по-добрата организация за автомобилите и пешеходците ще бъде пренесена и извън центъра на София.

Интервюто на Светослав Николов с общинския съветник Зафир Зарков можете да чуете в прикачения файл.