Новите пенсии да се формират и смятат по нов начин – със средномесечен коефициент. За това са се разбрали представителите на социалното министерство, бизнеса и синдикатите, при поредната си среща за пенсионната реформа.

Според експертите, това изчисление ще отразява по-ясно приноса на отделния човек към осигурителната система.

Промяната в коефициента ще важи за новите пенсии и няма да води до преизчисляване на вече отпуснатите пенсии.

Социалното министерство обмисля изравняването на трудовия стаж за пенсия на работещите мъже и жени, в третата най-масова категория труд.

В момента мъжете могат да се пенсионират със стаж от 40 години, а жените – с 37.