От 1 април започват да работят новите центрове, в които ще растат деца с увреждания или лишени от родителски грижи. Процесът на извеждането им от институции започна през 2011 г., а сега чрез проект на Столичната община, финансиран по европейската оперативна програма „Регионално развитие“, те ще намерят нов дом в 16 специализирани услуги за деца в риск. Постепенно започват да функционират тринадесет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две Преходни жилища и едно Защитено жилище. Днес бе представен един от центровете – той е в район Надежда. До края на годината ще бъдат закрити всички големи институции, посочи в интервю за bTV Radio Мина Владимирова – директор на дирекция „Социални дейности“ в Столичната община. Тя разказа, че целта е там малчуганите да получават максимално високо качество на грижата, за да не се чувстват изолирани и интеграцията им да бъде възможно най-добра.

„Новият център, който открихме в район Надежда, е на място, което е изключително достъпно за хора и деца с увреждания. Наоколо има добра инфруструктура – в непосредствена близост са училище, детски градини и други социални услуги. Когато започнахме изграждането на къщичките, идеята беше те да са на достъпни места, за да се чувстват децата част от обществото.“ – обясни в предаването „За София“ Мина Владимирова. Тя допълни, че общината работи активно с неправителствени организации от чужбина, които от години прилагат модели за добра грижа, така че децата да се чувстват обичани и обгрижени от професионалисти, за да живеят в среда, максимално близка до семейната.

В Центровете за настаняване от семеен тип децата ще имат всичко необходимо, за да се подготвят за пълноценен самостоятелен живот. Персоналът е обучен да оказва всички необходими грижи, като проявява индивидуален подход спрямо характера и особеностите на всяко дете. Консултанти професионално ще подкрепят екипите и самите младежи. „Държим на успешната интеграция на децата, така че утре, когато те са извън услугите, да водят активен начин на живот. А за тези, които ще имат нужда от продължаващи грижи, през новия програмен период на оперативните програми – до 2020 г., ще бъдат разкрити други услуги за младежи над 14-годишна възраст и възрастни с увреждания. Така ще отговорим на потребностите на всяка рискова група. Затова можем да говорим за последователност на грижата във всички етапи на развитието. Грижа, която ние като община и като държавна политика сме длъжни да предложим.“ – каза Мина Владимирова в интервюто по bTV Radio.

В Центровете за настаняване от семеен тип ще живят деца с увреждания или лишени от родителски грижи на възраст от 3 до 18 год. Другите две услуги са за следващите етапи  – в Преходните жилища младежите ще се подготвят за самостоятелен живот, а Защитеното жилище е за възрастни, които имат нужда от подкрепяща среда в своето ежедневие. В него ще могат да бъдат настанени осем младежи с увреждания, които ще имат денонощна грижа с подкрепата на екипите там.

В процеса на подготовка на децата с увреждания или лишени от родителски грижи за пълноценен старт в живота Столичната община ще разчита на всеки в обществото. „Надяваме се този процес да реализираме съвместно с гражданите на София – те да продължат да ни подкрепят, както досега. Искаме да имаме много приятели в нашите новоразкрити социални услуги – и така да дадем добър пример за съвместна работа между местна власт, общество и неправителствени организации. За да може нашите деца и младежи да се чувстват приети и добре.“ – каза Мина Владимирова по bTV Radio. Тя се обърна с молба към работодатели да наемат възпитаниците на домове: „Много е важно младежите, напускайки институцията, да усетят подкрепата; да имаме повече работодатели, които да са отворени към тези деца. Това е сигурност, която им даваме за бъдещето.“

Цялото интервю на Светослав Николов с Мина Владимирова – директор на дирекция „Социални дейности“ в Столичната община, излъчено в предаването „За София“ по bTV Radio на 30 март, можете да чуете в прикачения файл.