За всички топлофикации Комисията за енергийно и водно регулиране определи по-ниски цени от 1 юли 2015 год., съобщи пред журналисти председателят на комисията Иван Иванов.

За София намалението ще бъде с около 6 на сто, за Бургас - 13.5 на сто, за Велико Търново - 12 на сто. За всички останали цените на топлофикационната услуга се понижава с между 7 и 9 на сто, заяви Иванов.

Той уточни, че тези проценти са намаление спрямо 1 април тази година, когато също бяха променени цените на топлинната енергия. Спрямо 1 юли миналата година намалението за клиентите е още по-голямо, като за София то е почти 13 на сто, за Пловдив - 9.56 на сто, за Плевен - 10.7 на сто, за Бургас - 13.5 на сто.

Намалението на годишна база за клиентите във Варна е около 10 на сто, за Враца - 12 на сто, Велико Търново - 16 на сто, Разград - 14 на сто, Русе - 0.6 на сто, Перник - около 11 на сто, Сливен - 8.5 на сто, Габрово - 2.6 на сто.

Често пъти се правят язвителни забележки, че цената на топлинната енергия се намалява в летните месеци и се вдига в зимните месеци, коментира Иванов. Следя ежедневно цената на суровия петрол на световните борси, защото алтернативните горива мазут и газьол участват в определянето на цената на природния газ, който пък е основа за определяне на цената на топлинната енергия у нас, посочи той, цитиран от БТА. 

Няма никаква тенденция към повишаване на цената на суровия петрол, даже заради гръцката криза тази цена допълнително намаля. Така с много голяма степен на сигурност мога да ви уверя, че промените в цените на топлинната енергия ще бъдат действащи и след 1 октомври, когато се определя цената на газа за четвъртото тримесечие, обясни Иванов.

Той посочи, че от около 65 долара за барел цената на петрола е паднала на 62 долара за барел, курсът на долара спряло лева също е намалял и не се очаква повишение на цената на газа от октомври.

Председателят на регулатора съобщи още, че на НЕК ще бъдат спестени 130 млн. лв. от изкупуването по преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран способ от българските заводски и топлофикациони централи, тъй като след промените в закона в енергетиката от 6 март на изкупуване подлежи само енергията, произведена високоефективно, а станалата трябва да се реализира на свободния пазар. За високоефективна енергия се смята тази, при чието производство се спестяват повече от 10 процента от първичния енергиен носител.

Иван Иванов подчерта, че НЕК и ЕСО трябва стриктно да контролират количеството високоефективна енергия, което общественият доставчик ще изкупува.

Цената на високоефективната енергия се намалява за сметка на по-голямото количество, тъй като се увеличава и количеството топлинна енергия, което топлофикациите са заявили, че ще произведат, съобщи Иванов. Той каза, че топлофикациите в Русе, Сливен и Перник са заявили с над 50 процента по-високо количество на произведената енергия, но са доказали с договори, че са увеличили своите клиенти.

Иван Иванов коментира, че въпреки намалението на цените топлофикациите и заводските централи ще подобрят финансовото си положение, защото КЕВР е увеличила нормата им на възвращаемост на капитала от 4 на 5 процента.