Средно с 23,11 лв. се вдигат пенсиите от 1 април. Изплащането започва от 8 април. Увеличенията на пенсиите ще се индексират със съответния процент според годината, в която са отпуснати.

Така например пенсиите, отпуснати до края на 2009 г., ще се увеличат с 9,8%; отпуснатите през 2010 г. - с 8,8%, а тези през 2011 г. - с 5,7%. Пенсиите от 2012-та се увеличават с 2,2%, а отпуснатите през 2013 г. остават същите.

Увеличение ще получат 2,2 млн. души. Вдигането на пенсиите ще се случи по план от днес - 1 април, а изплащането им - по график - от 8 до 20 април.

От днес влизат в сила и някои други промени. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст вече ще е 150 лв.. Когато осъвремененият размер на пенсията е под този минимум, тя ще се изравни с него. Максималният размер на пенсиите става 770 лв. Социалната пенсия за старост се увеличава до 110 лв.