Fibank не иска да печели от страха на хората, защото те бяха употребени и затова ще им възстанови загубените лихви по изтеглените депозити на тези клиенти, които се върнат при нас. Това съобщиха от банката, която беше подложена на атака чрез медийни публикации, SMS-и и слухове в социалните мрежи.

В резултат от кампанията се породи паника и много вложители изтеглиха парите си от банката. Държавата и ЕК се намесиха и в крайна сметка случилото се не успя да  дестабилизира ПИБ, като експерти коментираха, че трезорът даже в определена степен е спечелил от ситуацията, тъй като с нарушаването на депозитите, клиентите на Първа инвестиционна банка доброволно са се отказали от полагащите им се лихви.

Според условията на ПИБ, всеки, изтеглил панически спестяванията си в периода 23 – 30 юни т.г., може да се възползва от възстановяване на начислената лихва, ако открие нов депозит в периода от 10 до 31 юни т.г. сумата трябва да е същата или по-голяма от тази в прекратения депозит, а срокът – същият или по-дълъг.

Нарушеният депозит трябва да е бил със срок не по-малък от 1 месец и салдото му в деня на нарушаване е било не по-малко от 100 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.