С цел да насърчи партньорството между гражданското общество и местната власт, както и

устойчивото градско развитие, и през тази година Програма Европа на Столичната община и

Столичния общински съвет ще подкрепи проектни предложения на неправителствени

организации, чиито идеи са свързани със сплотяването на общността в изграждането на по-

добра среда. Приоритетните области са на базата на три европейски и национални документа –

стратегията „Европа 2020“ на Европейския съюз, Рамковата програма за научни изследвания и

иновации „Хоризонт 2020“ и националната стратегия „Европа 2020 Национална програма за

реформи“.

„За седемте си години досега Програма Европа допринесе за стабилното развитие на

гражданското общество – тя подкрепи социални проекти, инициативи, насочени към

взаимодействието между неправителствените организации и местната власт, а от миналата

година – и идеи, включващи бизнеса в това партньорство, както и работа в областта на

иновациите.“ – посочи в интервю за bTV Radio председателят на Програмния съвет на Програма

Европа Ирина Йорданова – общински съветник от ГЕРБ и

председател на Постоянната комисия по европейска интеграция и връзки с гражданското

общество.

 

По първа и втора приоритетни области на Програма Европа 2015 ще се финансират проектни

предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското

общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри

практики, свързани с европейското развитие на столицата. Една от идеите е за социализиране

на градски пространства с цел създаване на нови знакови центрове в столицата, открояващи

уникалната идентичност и европейската значимост на нашия град. „Искаме градските

пространства да бъдат наситени със съдържание от обединените усилия на няколко

неправителствени организации, които съвместно да реализират своите идеи и да продължат

да работят и след изпълнението на проекта“ – обясни в предаването „За София“ по bTV Radio

Ирина Йорданова, като постави акцент върху устойчивостта. Цялото интервю на Светослав

Николов с председателя на Програмния съвет на Програма Европа можете да чуете в

прикачения файл.

Третата приоритетна област е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво

градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в

сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. По нея

експериментално ще се проведе обща сесия с Фонда за иновации в културата, като проектните

предложения ще могат да се подават и по електронен път.

 

Приемът на документи на кандидатстващите по Програма Европа 2015 г. вече започна и ще

продължи до 6 март. Формулярите са публикувани в секцията „Новини“ на интернет

страницата на Столичния общински съвет www.sofiacouncil.bg, а по трета приоритетна област –

и на електронната страница на Фонда за иновации в културата httpfond.sofia-da.eu .

През миналата година по Програма Европа на Столичната община и Столичния общински съвет

бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 33 проекта на обща

стойност близо 340 хиляди лева.