Сдружението на общините и финансовото министерство обсъждат нови варианти за изчисляване на такса смет от следващата година, защото това е законово изискване.

Сега такса смет се плаща според данъчната оценка на имота.

Новите модели предлагат да се плаща според квадратурата на жилището, според броя на живеещите хора в едно домакинство, според генерираното количество отпадъци.

Друг обсъждан вариант е да се плаща според потреблението на ток и вода. Който плаща повече разходи за тези услуги, да плаща и повече такса за битови отпадъци.

Според експертите в Столичната община промените ще доведат до вдигане на налога.

От столичната община отчитат, че годишния бюджет за почистване в града е 150 милиона лева, като по-голямата част от разходите са за бизнеса. В момента общината прави разчети за това как би се променила таксата за при различните варианти.

"В момента извършваме този анализ, но става въпрос за значително увеличение трябва да сме наясно за всеки имот какво ще бъде влиянието и да се търси начин за подпомагане на тези хора, които са по-затруднени", коментира зам.-кметът по финанси на Столичната община Дончо Барбалов.

Димитър Бранков от БСК пък обясни, че бизнесът настоява да бъдат освободени от такса битови отпадъци, когато фирмата е сключила договори с оператори за събиране на битови отпадъци.

С индивидуалните договори фирмите ще могат сами да договаря честотата на извозване и броя на контейнерите според нуждите на всяко едно предприятие, обобщават от стопанската камара.

От националното сдружение на общините ще настояват различните модели да се тестват пилотно поне в няколко общини и едва след това да се пристъпи към масово въвеждане.