Съвременният живот е много по-забързан и изисква много повече енергия, отколкото дори преди десетина години.

За съжаление, забързаният ритъм на живот е неразривно свързан със стреса.

В психологията стресът се определя като връзка между човека и околната среда, смятан от съответния човек за бреме или ситуация, надхвърляща неговите възможности и застрашаваща неговото благосъстояние.

В медицински смисъл стресът се разглежда като един дисбаланс, причинен от физически или психологически фактори.

Кога сме уязвими към стрес?

Има ситуации, в които сме по-уязвими към стреса. Нашата уязвимост към стреса се влияе от редица фактори:

- физически, например промяна на климатичните условия, дълъг престой в среда със силен шум, вибрации, лошо осветление;

- биологични, например хронично заболяване, прекалено малко сън през нощта, злоупотреба с алкохол или други психоактивни вещества, хронична умора, недостиг на минерали;

- психологически, например специфични личностни характеристики (като ниско самочувствие, несигурност), психиатрични разстройства (като депресия, тревожност), съществуващо особено стресиращо събитие, продължителни конфликтни ситуации, претоварване с ежедневните задължения;

- социални, например изолация от група, емиграция, социален натиск. 

Един от биологичните фактори, които повишават податливостта към стреса е недостигът на магнезий. Магнезият е един от най-важните йони в човешкото тяло; той участва в повече от 300 значими биохимични реакции в тялото. Поради множеството функции, които магнезият има в организма, неговият дефицит може да доведе до значими последици за баланса на тялото ни. 

До момента изпитванията показват, че най-добра бионаличност осигуряват органичните соли на магнезий, най-добрите от които са лактат (особено в дихидратна форма) и цитрат, чиито бионаличности при оптимални условия е близо 100%, а честотата на нежеланите реакции е много по-ниска в сравнение с други продукти, съдържащи други магнезиеви съединения.

Magne B6® e лекарствен продукт без лекарско предписание, който съдържа магнезиев лактат дихидрат, доставяйки магнезий в лесно усвоима форма – една от най-добре усвояемите от човешкия организъм форми на магнезий. Освен това лекарственият продукт съдържа витамин В6, който е важен и необходим за увеличаване на стомашната абсорбция на магнезий. Витамин В6 има синергичен ефект с магнезий. Не случайно Magne B6 e и най-използвания продукт съдържащ магнезий в целия свят, удостоверено със сертификат на IMS.    

*Адаптирано по Seelig MS. Consequences of magnesium deficiency on the enhancement of stress reactions; preventive and therapeutic implications (a review). J Am Coll Nutr. 1994 Oct;13(5):429-46

Базовата цел на кампанията “Национален Стрес тест“ е хората да могат да определят дали са стресирани и до колко. Проверете вашето състояние ТУК