700 щатни служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието ще бъдат съкратени, обяви ресорният зам.-министър Петко Петков в четвъртък. В двете дирекции ще бъдат съкращавани само чиновници, увери той. Министър Христо Иванов уточни, че в момента не всички щатни бойки са заети.

В момента Правосъдното министерство не разполага с финансови средства за обезщетяване на всички съкратени. Финансовите икономии, които ще се направят от самите съкращения, няма да стигнат за обезщетяване на останалите без работа.

Без работа ще останат и 5% от чиновниците в Агенцията по вписванията - общо 28 души, в която предстои преструктуриране – чрез обединение на администрациите 12-те регионални звена ще бъдат обединени в шест. Служителите ще продължат да работят по места, но на две дирекции вече ще се падат по един директор, един шофьор и един счетоводител. „Агенцията обаче няма да се превърне в дирекция”, поясни Петков.

Министър Иванов обяви още, че крайната цел е Агенцията по вписванията да стане държавна агенция – да излезе от Министерството на правосъдието и да премина към Министерския съвет. След колко време ще се случи това министърът не уточни.

Идеите за преструктурирането на регионалните дирекции в агенцията в момента се обсъждат в Министерството на финансите.

Съкращения в затворите Петков обясни с огромните разходи. „В момента заради Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” ние се движим с 11 млн. лв. назад”, обясни зам.-министърът и даде пример, че на един затворник в България се падат много повече началници, отколкото е средната статистика за Европа.