Съветът по образование и наука към Президента ще заседава днес. Темата е „Качество на образованието и пазар на труда".

Ще бъдат обсъдени политиките, свързани с въвеждането на професионалното и дуалното образование и обучение, новите модели на финансиране на висшето образование и дейностите по трите оперативни европейски програми.

Преди заседанието ще бъде подписано Споразумение за създаването на фонд за изпълнение на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система".