Родителите и учениците могат да проверят вече резултатите от изпитите след седми клас.

Това може да направите на сайта на МОН. Оценката може да се провери като се въведат ЕГН и входящ номер от изпита на сайта на министерството.

Публикувани са оценките и по български език и литература и по математика. Изпитите се проведоха съответно на 20 и 22 май.