Спешната помощ не е нито ефективна, нито ефикасна. Това заяви в „Тази сутрин” председателят на Смeтната палата Цветан Цветков. Той защити одита за спешната помощ, представен от институцията в понеделник, като подчерта, че в него са представени изключително тревожни факти.

Според изпълнителния директор на „Пирогов” проф. Стоян Миланов заключенията на този доклад не могат да бъде приети като чиста монета, защото от Сметната палата нямат индикатори, които да отчетат липсата на ефективност.

Цветков обаче обяви, че задачата на институцията, която ръководи е да разглежда проблемни области и тя има ясни критерии, подкрепени с конкретни показатели, ползват се е и външни експерти

Около 211 000 души, живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони на страната, чакат за спешна помощ над 30 минути, което пречи да им се окаже адекватна медицинска помощ при спешни състояния. За около 15 на сто от населените места в страната, където живее 3 на сто от населението, линейките пристигат за повече от половин час, сочи докладът на Сметната палата за състоянието на спешната помощ от началото на 2010 до юни 2014 година.

Спешна помощ - графики
(Photo: bTV)

По думите на Цветков е изключително тревожно, например, че над 50% от работещите в Спешна помощ не са с подходяща квалификация. Друг основен проблем е именно ненавременото оказване на помощ.

Сметната палата открива проблеми и по отношение на медицинския транспорт и апаратурата, които според одита са морално и физически остарели и това създава рискове за оказване на адекватна медицинска помощ.

Д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването уточни от своя страна, че не е само нужно линейката да стигне до болния, но и да го транспортира до подходящото болнично заведение, което може да отнеме много повече време от заложеното в стандартите.

Според Кацаров не трябва да има лекари в линейките, защото „това е разсипия на висококвалифициран труд на много добре обучени хора”. „Линейката е логистика, това не е място за лечение”, посочи той.