Столичната община  представи електронни карти с пунктовете за защита на населението при бедствия и аварии. Те са публикувани на сайтовете на 24-те района, като също така ще бъдат разлепени из града. Картите показват зоните, към които гражданите ще могат да се насочат след напускане на домовете си – паркове, стадиони и големи открити пространства. Там ще могат да се доставят хранителни и медицински продукти, като ще е предвидено и изграждането на палаткови лагери. Повече разказва в интервю за bTV Radio Красимир Димитров – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Столичната община.